CoLab Odense deltog i InnoEvent for første gang uge 11 2016

odensehealthCenter for Velfærdsteknologi, Centre for Innovative Medical Technology (CIMT), Erhvervsakademiet Lillebælt

Vindergruppen palliation InnoEvent 2016

Med to udfordringer deltog CoLab Odense for at få studerendes løsningsforslag på to forskellige problematikker. 

De studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt fik stillet to udfordringer af CoLab Odense, som for første gang deltog i InnoEvent 2016. Udfordringerne løses i grupper på tværs af fag, årgang og uddannelsesinstitutioner, og de studerende har en uge til at løse udfordringen.

I CoLab Odense samarbejder Odense Universitetshospital (OUH), Odense Kommune, Syddansk Sundhedsinnovation og private virksomheder om at udvikle de bedste løsninger til behandling og pleje af borgeren i eget hjem. Sammen med TREFOR Telecare og Palliativ Enhed ved OUH havde CoLab en udfordring til de unge.

Udfordring inden for palliation
Udfordringen inden for palliation var: Hvordan kan man forbedre den palliative periode hos patienter, der ved, de skal dø af deres sygdom? Hvad skal der til for, at de kan være i eget hjem eller tæt på eget hjem?

Vindergruppen havde arbejdet med en løsning, der gav den palliative patient mulighed for at registrere smerter med henblik på at sikre en god smertedækning og dermed undgå unødige indlæggelser

Klinikerne på InnoEvent var enige om, at det var spændende at opleve, hvordan de studerende arbejder med problemstillinger. Det gav dem nye perspektiver på deres praksis.
Rent overordnet fandt dommerne løsningerne meget relevante og af et højt niveau. Der var kommet noget godt og brugbart ud af de studerendes forslag på trods af, at ikke alle i gruppen havde en sundhedsfaglig baggrund.

Triple helix tankegang
I undervisningssektoren er triple helix tankegangen et kernebegreb, idet det dækker over et samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet skaber en god spiral af ideer og innovation og er med til at skabe vækst.

Daglig leder i CoLab Odense Mette Syse sætter stor pris på konceptet i InnoEvent:
– Her under InnoEvent er vi med til at understøtte en triple helix tankegang. Vi har kontakt mellem sygehus og kommunal praksis på specialistniveau, hvor personlig kendskab og arbejde med specifikke behov er første led i samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder, og sammen får de adgang til de studerendes ideer.

Udfordring inden for demens:
Udfordringen inden for demens var: Hvordan forbedres vejen fra hjem til hospital for en Alzheimer patient og dennes pårørende?

Denne udfordring blev stillet sammen med Afdeling G, Geriatrisk Afdeling, på OUH, demens koordinatorer fra Odense kommune og virksomheden Izinga fra Odense.
Vindergruppen præsenterede en løsning, hvor demenskort skal hjælpe den demente ved at forberede på, hvad der nu skal foregå.

For sygeplejerske og demenskoordinator Elsebeth Kjærgaard ved Ældre- og Handicapforvaltningen ved Odense Kommune var det en meget positiv oplevelse at være dommer til InnoEvent:
– Som demenskoordinator er jeg i det daglige vant til at samarbejde med mennesker med demens og deres pårørende, samt indgå i et tværfagligt samarbejde med andre sundhedsfaglige personale grupper. Det har derfor været spændende og inspirerende, dels at høre og se de unge menneskers oplæg, dels at høre mine meddommeres kommentarer. Det var interessant at erfare de mange andre vinkler, der kan være på demensindsatser, når man ikke har et sundhedsfagligt afsæt.

Fakta om InnoEvent
2008: Michael Lundoff-Hansen fra Erhvervsakademiet Lillebælt opfinder InnoEvent.
2010: Claus Duedal-Pedersen fra Odense Universitets Hospital går med i samarbejdet.
2011: InnoEvent vinder Best Collaboration Award, Creative City Challenge – Bremen, Tyskland
2012: University College Lillebælt slutter sig til, ved hjælp fra Mette Damkjær Syse.
2014: InnoEvent modtager kr. 100.000 fra Danish society for Education and Business.
2014: Finland holder for første gang InnoEvent i november måned.
2015: Nasa Jet Propulsion Laboratory i Pasadena, Californien afprøver InnoEvent konceptet.
2016: Spanien og Tyrkiet afholder for første gang InnoEvent i november måned.

Læs mere om InnoEvent her:
Jane Jegind imponeret over løsninger på InnoEvent

OUH får via InnoEvent hjælp til udfordringer af elever fra Hjalleseskolen

InnoEvent 2016 skudt i gang i denne uge

Yderligere om InnoEvent

Af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Erhvervsakademiet Lillebælt og Center for Velfærdsteknologi